https://hogyanok.com Linux Debian SSH telepítése linuxra

SSH telepítése linuxra

1268
0
Megosztás

Az SSH voltaképpen egy hálózati prokoll amivel bejelentkezhetünk hálózaton át egy másik gépre, és az ehhez szükséges hálózati kapcsolat titkosítva lesz. A UNIX-ban szokásos CLI-s menedzsment feladatokon kívűl az SSH-t szokás pl tunnelezésre is használni, hogy két gép között biztonságos adatcsatornát hozzunk létre.

SSH telepítése:

apt-get ssh

Most állítsuk be a csatlakozáshoz:

mcedit /etc/ssh/sshd_config

A fájlokban az alábbiakat érdemes megadni:

Protocol 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
UsePrivilegeSeparation yes
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
LoginGraceTime 120
StrictModes yes
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
IgnoreRhosts yes
RhostsRSAAuthentication no
HostbasedAuthentication no
PermitEmptyPasswords no
ChallengeResponseAuthentication no
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
TCPKeepAlive yes
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
UsePAM yes
AllowGroups root ssh
Port 22
PermitRootLogin yes
AllowTcpForwarding no
Compression no
PasswordAuthentication yes
UseDNS no

Majd indítsuk újra az SSH szerverünket.

/etc/init.d/ssh restart

This post is also available in: %s